Şifalı Bitkileri Nasıl Toplamalıyız?

 Şifalı Bitkileri Nasıl Toplamalıyız?

Şifalı Bitkileri Nasıl Toplamalıyız?, Şifalı bitkilerin insan sağlığı açısından ne kadar önem taşıdığı bir gerçektir. Her bitki bünyesinde, tedavi edici özelliğine göre şifalı maddeler taşır. Amma şifalı bitkilerden bu etkiyi elde edebilmenin de özel şartları vardır. Bu özel şartlar, doğru seçilen bitkinin zamanında toplanması, kurutulması, kullanıma hazırlanması ve saklanması olarak sıralanabilir.
Şifalı bitkileri kendisi toplamak isteyen kişinin, bu konuda en azından temel bilgilere sahip olması gerekir. Bu bilgilere sahip olup olmadığını kişinin kendisi de tespit edebilir.

Şifalı Bitkileri

Şifalı Bitkileri Nasıl Toplamalıyız?

Şöyle ki;
*Aradığı bitkiyi tabiatta hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kesinlikte bulabilmesi gerekir.
*Bazı bitkilerin zehirli ikizleri olduğu bilmelidir.
*Zehirli oldukları için ölüm tehlikesine yol açabilecek bitkilerle kendisini veya bir yakınını tedavi etmeye kalkışmaması gerektiğini bilmelidir.
*Hangi yerlerden bitki  toplayabileceğine, hangi çayırların, tarla ve orman kıyılarının çevre kirliliğinden etkilenip etkilenmediğine karar verebilmelidir.
*Bitkilerin şifalı gücünden en fazla faydayı sağlayabilmek için, onları hangi mevsimde ve günün hangi saatlerinde toplaması gerektiğini bilmelidir.
*Bitki çayı hazırlayabilmek için bitkinin neresinin tertip hazırlamaya elverişli olduğunu (çiçek, meyve, tohum, yaprak, kök, kabuk veya bitkinin tümü) bilmelidir.
*Bir sonraki mevsimde orada aynı bitkileri yine bulabilmek için bitkiler plânlı bir biçimde toplanmalıdır.
*Şifalı bitkileri kendisi toplamak isteyen kişi, bilgisizlik sebebiyle veya yanlışlıkla zehirli bitki kullanarak büyük bir sorumluluk altına girebileceğinin şuurunda olmalıdır.
*Kesin olarak tanınmayan bitkiler toplanmamalıdır.
*Fayda görmenin şartlarından birisi de bitkilerin kalite durumudur. İstenildiği kıvamda toplanmayan, kurutulmayan ve korunmayan bitkilerin şifa unsuru kaybolabilir; dolayısıyla da beklenilen etki görülmez.

Şifalı Bitkileri Toplama Zamanı

Şifalı bitkileri toplayabilmek için, onları tanımak ve doğru zamanda, uygun yerde ve gerektiği biçimde toplamaya dikkat etmek gerekir.
Edinilen tecrübelere göre en başarılı tedavileri, yeni toplanmış taze bitkiler sağlar. Taze bitkiler Şubat sonundan başlayarak Kasım sonuna kadar toplanabilir. Kış için kurutulmuş bitkilerden, pek büyük olmayan bir stok hazırlamak yeterlidir. Bunun için onları en etkili oldukları zamanda toplamaya dikkat etmek çok mühimdir.
*Bitkilerin yer üstü kısımları; bitki çiçek açmadan önce veya çiçekte iken.
*Çiçekler; tamamen açılmadan önce veya tomurcuk hâlinde genç ve tazeyken.
*Yaprakları toplanacak bitkiler; bitki çiçeklenmeden önce ve çiçeklenme zamanında, tam gelişmiş olduklarında.
*Kökler bitkinin toprak üstü dalları kuruduktan sonra.
*Tohumlar olgunlaştıktan sonra, bir kısmı ise henüz olgunlaşmadan önce toplanmalıdır.
*Ağaç ve dal kabukları bitki yapraklarını döktükten sonra veya ilkbaharda bitkiye su yürümeye başladığında genç dallardan soyulmalıdır. Çünkü dallar bu mevsimde henüz kurumamış olduğu için, kabuklar daldan kolayca ayrılır.
*Meyvelerde en etkili zaman, olgunluk zamanıdır.
* Yalnızca sağlıklı, temiz ve larvasız, kurtsuz, böceksiz bitkiler toplanmalıdır.
*Kurutulacak bitkiler hiçbir zaman yağmurlu, sisli ve rutubetli havalarda toplanmamalıdır. Bunun sebebi, bitkilerin şifalı güçlerinin güneşli havalarda doruğa ulaşıyor olmasıdır.
*Toplama için en uygun saat ise, 10.00-16.00 arasıdır. Bu saate kadar güneş yükselmiş ve sabah kırağısı ile nemlenmiş olan bitkileri kurutmuş olacaktır.
*Yalnızca temiz ve lekesiz olan bitkiler toplanmalıdır. Kurtulmak üzere toplanan bitkiler, kesinlikle yıkanmamalıdır! Yoksa hiçbir biçimde kurutulmaz, kararır ve küflenirler.

Şifalı Bitkilerin Toplama Yapılmaması Gereken Yerler

Bitki toplanan yerlerin, çevre kirliliği etkisine girmemiş olması gerekir. Şifalı bitkiler kirli ve mikroplu sların kıyılarından, tren yollları, karayolları ve endüstri alanlarının kıyılarından ve civarından kesinlikle toplanmamalıdır. Bu bitkiler, motor egzostlarından çıkan dumanların içerdiği kurşunla kirlenmiş olduklarındann zehirli sayılırlar.
Bitki toplanan bahçelerin, tarlaların, çayırların yakınında veya uzağında haşerata karşı ilâçlama yapılmamış olması gerekir, çünkü rüzgâr o zehirli ilâçları çevreye taşıyabilir.
Kimyevî gübre kullanılmış veya ilâçlama yapılan bahçelerden, tarlalardan ve çayırlardan da  toplanmamalıdır.

Şifalı Bitkilerin Kurutma Şekilleri

Bitkiler elden geldiğince taze iken kullanılmalıdır. Ölçülü bir biçimde toplanan bitkilerin bir bölümü ise kış aylarında kullanılmaya hazırlanır.

Şifalı bitkilerin kurutulması, ihtiva ettikleri şifalı maddelerin değişme uğramasını veya yok olmasını önler. Bitkilerin kurutulmasının, konserve etmek mânâsına anlaşılmaması gerekir ve toplamanın  hemen ardından yapılmalıdır. Kurutmak için en uygun zemin, havadar ve gölgeli bir yer olmalıdır. Güneş altında kurutulmak istenen bitkiler, çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunana uçucu yağları yitirirler.

Güneşli havada toplanan bitkiler eve getirildiğinde, kesinlikle yıkanmaz, ince ince kıyılır ve kurutulur. Kıyılan bitkiler bu maksatla temiz örtülerin veya kâğıtların üstüne yayılarak, gölge ve havadar bir zeminde kurumaya bırakılır.

*Bitkiler iyice kuruduğunda ince ince kıyılarak, nem ve ışıktan korunacakları, hava almayan kaplara karton kutulara, kesekâğıtlarına veya koyu renkli cam kavanozlara doldurulur. Saydam cam kaplar ışık geçireceği için, loş ortamda saklanmalıdır. Teneke kutular, plâstik kaplar veya torbalar bu iş için uygun değildir. Toplanan bitki, çay yapımı için bir sonraki mevsime kadar yeterli olmalıdır.
*Bitkilerinin saklandığı kapların üstüne, toplama tarihi ve muhtevası hakkında bilgi veren etiketler yapıştırılmalıdır. Çünkü bitkiler kuruyup ince ince kıyıldıktan sonra, birbirinden kolayca ayırt edilemezler.
*Geçen bir yılın sonunda elde kalan bitkiler banyo katkısı olarak da kullanılabilir.
*Çiçek ve yapraklar gölgede, kökler ve sulu bitkiler güneşte kurutulur.
*Bitkilerin bir yıl sonunda etkileri azaldığı için her yıl taze olarak toplanıp kullanılmalıdır.
Taze bitkiler kurutulmuşlara göre çok daha etkili oldukları için, taze bitki toplamayı becerebilenler; bir bardak çay hazırlamak için, bir elin parmak uçları ile tutulabilecek kadar ince kıyılmış bitkiyi kullanabilirler. Büyük bir elin kavrayabileceği fazladan birkaç yaprak parçasının pek önemi yoktur. Mühim olan, bitki çayı demlemek için tavsiye eden kurullara uymaktır.
*Bitkiler toprağın en az iki parmak üstünden kesilmeli, kökleriyle birlikte sökülmelidir.
*Bitkileri yerleştirmek için en uygun olanı bir sepet, bez veya kâğıt torbalardır. Plâstik torbalar kullanılmamalıdır. Çünkü hava almayan plâstik torbanın içindeki bitkiler hemen bozulur ve sağlıklı bir biçimde kurutulamazlar.