Mürebbi Dayağı

 Mürebbi Dayağı

Mürebbi Nedir? Eğitici erkek, eğitmen

Mürebbi Dayağı, İran Hükümdarı oğlunu eğitip terbiye etmek için bir mürebbi tutar. Nihayet şehzade edep ve fazilet yönünden istenen noktaya ulaşır. Bir gün mürebbi şehzadeyi çağırır, onu suçsuz ve sebepsiz olarak acı bir şekilde döver. Bundan dolayı çocuk hocasına karşı kin besler. Nihayet babası vefat eder ve saltanatı kendisi devralır. Hükümdar olunca mürebbisini çağırır, neden dolayı kendisini suçsuz ve sebepsiz olarak dövdüğünü sorar.Hocası ona şöyle cevap verir: “Ey hükümdar! Bilmiş ol ki edep ve fazilet yönünden istenilen noktaya eriştiğini görünce, babandan sonra tahta senin geçeceğini anlamıştım. Bu sebeple sana dayağın acısını tattırdım ki tahta geçince kimseye zulmetmeyesin.” Bu ifadeler üzerine hükümdar hocasına, “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın” der ve hocasına ikramda bulunarak onu gönderir.