Dinler Arasında İslamın Yeri ve Önemi

 Dinler Arasında İslamın Yeri ve Önemi

Dinler Arasında İslamın Yeri

islamın Yeriİslamın Yeri ve Önemi İlk insan olan Hz. Adem (a.s) aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak din’dir. Hz. Adem’den Hz. İsa’ya kadar gelen bütün peygamberler insanlara Allah’ın birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah’a nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir. Ancak bu peygamberlerin tebliğ ettiği iman esasları ve dini hükümler zamanla bozulmuş ve asılları kaybolmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) aracılığı ile bütün insanlara son ve en mükemmel din olan İslâm’ı göndermiştir. Bugün yeryüzünde gerçek din, İslam Dini’dir. Bâtıl dinlerin Allah katında hiç bir değeri yoktur. Allah katında tek ve makbul olan din İslâmdır.
Bu gerçek Yüce Allah tarafından Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir:
“Allah katında din, şüphesiz İslâmdır.” (1)
“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilemeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır.” (2)