Çok Gülmek Kalbi Karartır

 Çok Gülmek Kalbi Karartır

Çok Gülmek Kalbi Karartır

Çok Gülmek Kalbi KarartırÇok Gülmek Kalbi Karartır Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor: Peygamberimiz (s.a.v); “Şu söyleyeceğim hasletleri (huyları, ahlâkları) benden kim öğrenip onlarla amel etmek ve amel edeceklere öğretmek ister” diye sorunca:

“Ben öğrenmek isterim, yâ Resûlallah” dedim. (Bir şey öğreteceği zaman âdeti olduğu üzere) elimden tuttu ve o beş hasleti bana saydı:

1- Haramlara (ve şüpheli şeylere) düşmekten sakın ki insanların en çok ibadet edeni olasın.
2- Allâhü Teâlâ’nın sana verdiğine râzı ol ki insanların en zengini olasın.
3- Komşuna iyi davran ki kâmil bir mü’min olasın.
4- Kendin için sevip istediğini diğer insanlar için de iste ki kâmil bir Müslüman olasın.
5- Çok gülme, Zirâ çok gülmek kalbi öldürür.”(S. Tirmizi) Hz. Ömeru’l-Fâruk (r.a) buyurdular:
“Çok gülenin heybeti az olur. Çok şaka yapan hafife alınır. Bir şeyle çok meşgul olan, o şeyle tanınır. Çok konuşanın hatası da çok olur. Hatası çok olanın hayâsı az olur. Hayâsı az olanın vera’ı (şüpheli şeylerden korunması) az olur. Vera’ı az olanın kalbi ölür. Kalbi ölene de cehennem haktır.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular:
“Konuşup da, insanları güldürmek için yalan söyleyene yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.”(S. Ebü Dâvûd)

İbrâhim en-Nehaî (rh.) şöyle buyurdu:
“Bir adam, yanında bulunan insanları güldürmek için bir söz söyler de, bu söylediğine Allâhu Teâlâ gadab ederse, Allâhü Teâlâ’nın gadabı o adamla beraber etrafındakilere de dokunur.
Bir adam da Allâhü Teâlâ’nın râzı olacağı bir söz söylerse, Allâhü Teâlâ’nın rahmetli o kimseyle beraber etrafındakilere de erişir.” (Tenbihü’l-Gâfilîn)